יום ראשון, 8 ביוני 2014

על כיתה הפוכה כבר שמעתם?

העולם המודרני מציב אתגרים חדשים בתחום הלמידה.
כאשר המידע מצוי במרחק של לחיצת כפתור (או חיפוש בגוגל) השאלות המעסיקות את מעצבי הלמידה משתנות: הן הלמידה הארגונית והן ההוראה בבתי הספר ובאקדמיה מתעמתות מחדש עם סוגיות התוכן (מה צריך ללמד) והצורה (איך צריך ללמד) במציאות הנוכחית.
אחד המודלים שפותחו בשנים אחרונות להתמודד עם הסוגיה השנייה ("איך" ללמד) הוא שיטת הכיתה ההפוכה (באנגלית: Flipped Classroom או Flipped Learning).


כיתה הפוכה - המודל

הרעיון של כיתה הפוכה פשוט - הלומד מקבל תוכן ללמוד באופן עצמי לפני השיעור (בבית, בסביבת העבודה). בדרך כלל הכוונה לחומר מתוקשב - סרטוני הדרכה מקצועיים או לומדות. החומרים יכולים להתבסס על חומרים קיימים (מהאינטרנט) או על חומריים ייעודיים שהוכנו במיוחד.
הכיתה והמדריך/מורה משמשים לאחר מכן לתרגול והעמקה (מה שהיה בעבר נעשה במסגרת "שיעורי הבית").
ארגונים שונים כבר הפיקו אלפי שיעורי וידיאו לבתי הספר (רבים מהם תורגמו לעברית). אחד הארגונים הבולטים הוא אקדמיית קאהן, ממייסדי השיטה:


כיתה הפוכה - יתרונות עיקריים

  • ניצול זמן הלימוד המשותף להעמקה וחקירה, שיתוף פעולה בין הלומדים וחשיבה ביקורתית 
  • למידה "בקצב שלי" - הלימוד העצמי מתבצע בקצב מותאם אישית - הלומד יכול לעצור (את הסרטון), לחזור על חומר ולצפות שוב ושוב על פי הצורך (בשונה מהרצאה "מסורתית" בה תלמיד עלול להחמיץ נושא או לא להבינו בזמן ההרצאה) 
  • התאמה לרוח הזמן - גם עולם הלימוד עושה קפיצה טכנולוגית ונותן בכך מענה לדור הצעיר וצמא הטכנולוגיה 
  • ניצול משאבים זמינים (באינטרנט) 
  • הגברת מעורבות הלומדים 


כיתה הפוכה - חסרונות (או אתגרים)

  • פערים דיגיטליים - יש לבחון התאמת השיטה לאוכלוסיית היעד. השיטה פחות תתאים לאוכלוסיה חסרת אוריינטציה טכנולוגית או נגישות למדיה 
  • אבדן שליטה בשלב הבסיס - ליבת הידע נרכשת בלימוד עצמאי, בהעדר נוכחות מורה/מדריך לפקח על ביצוע והבנה. יתרה מכך, הצלחת שלב הלימוד העצמאי הכרחית להצלחת המפגש/השיעור בהמשך 
  • קשיים טכניים וזמן הכנה - כיום קיים מגוון גדול של כלים להקלטה ושיתוף סרטונים ותכנים באופן דיגיטלי. עדיין, חלק מהמדריכים/מורים חוששים מהקושי הטכני, הזמן והעלויות שהמעבר למודל החדש ידרשוהכיתה ההפוכה כבר כאן

הכיתה ההפוכה היא שיטה שצוברת תאוצה לא רק בעולם, אלא גם בארץ.
האינטרנט מלא בחומרים בנושא, כמו באתר של מופ"ת או תיאור הנסיון המוצלח בבית אקרשטיין. קל למצוא ברשת חומרים נוספים בנושא.


אביב צמח, מורה לאזרחות, מדבר בפורום הפיס לחינוך 2013 על יישום "כיתה הפוכה":ובעולם הלמידה הארגונית?

נראה כי מודל הכיתה ההפוכה צבר עד כה תאוצה בבחינת המשמעויות והיישימות שלו ללימוד בבתי הספר.
נדמה כי דווקא תחום הלמידה הארגונית פחות עסק עד כה ביתרונות המודל, כאשר חלק מהמומחים מתייחסים לכיתה הפוכה כווריאציה על blended learning.
יש המפרשים כי הכיתה ההפוכה היא צורת יישום פרטנית של blended learning - יישום שאינו רק שילוב של מתודולוגיות לימוד (מסורתית ומתוקשבת) אלא מתייחס לרצף, לסוג התכנים ולייעוד כל אחת מהשיטות ברצף הלימוד.
לאחרונה נערכה הרצאה במסגרת T&D בנושא כיתה הפוכה. ניתן לצפות בהרצאה לאחר תהליך רישום קצר.
בארגונים, בפרט באלה בעלי מערכות LMS, ניתן ליישם בקלות יחסית את המודל. יתכן בהחלט כי בעתיד נראה יותר שימוש בעקרונות הכיתה ההפוכה לצרכי למידה ארגונית.


2 תגובות: